Kategoriarkiv: Uppföljning

Vad hände med Ärna? – Hallå där vd Frode Skulbru

Den senaste tiden har det varit relativt tyst kring planerna på en civilflygplats på Ärna i Uppsala.

Vad händer just nu i flygplatsärendet, Frode Skulbru, vd på Uppsala Airport?

– Ansökan om miljötillstånd för civilflyg på Ärna är under beredning på Miljödepartementet, och ett beslut förväntas våren 2012.

När räknar ni med att kunna öppna?
Läs mer

”City står sig bra i konkurrensen”

Som Citybloggen tidigare berättat så bygger Gränby centrum ut i fyra plan och har planer på att på sikt nå upp till en handelsyta som är ungefär lika stor som hela citys. Dessutom byggs det ny handel i stadsdelar som Boländerna, Stenhagen, Gottsunda och Librobäck. Man kan fråga sig hur city ska klara konkurrensen.

– City står sig bra i konkurrensen till övriga handelsområden. Fördelarna i city är att miljön är unik, det är en stor mötesplats där du kan göra många olika ärenden och även sitta och häng på en centralplats. Njuta av stadskärnans byggnader, brett shoppingutbud, kulturinslag och annat som bara finna i city, säger Lisa Thörn på Uppsala city.

Liksom i övriga handelsområden byggs det ny handel också i city.

– Det byggs om och tillkommer ytterligare handelsyta även i city vilket innebär ett utökat och uppdaterat utbud.

Kan det bli aktuellt med utökade öppettider?

– Vi har utökat tiderna under de senaste åren och vi finner det inte aktuellt att utöka dem ytterligare just nu.

Gränby centrums utbyggnad och planer för framtiden oroar inte Lisa Thörn.

– Det blir en stark handelsplats och det kommer att bidra till att Uppsala får ett utökat handelsindex vilket är allas vårt mål då det är ett av de mål vi tillsammans har här. Det innebär att det blir följdeffekter på andra områden då vi blir en intressantare shoppingdestination totalt sett. Kunderna kommer att åka både till de externa områdena och även in till Uppsala city.

- City står sig bra i konkurrensen till övriga handelsområden

Apoteksmarknaden avreglerad – så tycker kedjorna

För drygt en vecka sedan tog den sista köparen av apotekskluster, Vårdapoteket, över ägandet av sina apotek. Nu har alla apotek som sålts i kluster till privata ägare överförts till de nya kedjorna och endast de som ska ägas av småföretagare har ännu inte sålts.

De aktörer som Citybloggen haft kontakt med är alla nöjda med hur övertagandeprocessen skett.

– Det har gått mycket bra, faktiskt över förväntan. Vår första vecka har gått som på räls. Jag hade faktiskt förväntat mig en del trubbel, men det uteblev helt och hållet, säger som exempel Tony Rydberg, vd för Vårdapoteket, som driver apoteket Linnéan på Akademiska sjukhuset.

Apotekskedjorna pekar på hur den nytillkomna konkurrensen kommer att få aktörerna att specialisera sig och tvinga alla att utveckla sig. Medstops vd Fredrik Söderberg passar samtidigt på att berömma den forna monopolisten Apoteket AB.

– Fördelarna med en konkurrensutsatt marknad är att kunderbjudandet kommer att utvecklas, konkurrens leder till ökade valmöjligheter för kunderna. Apoteket AB har gjort ett mycket bra arbete och byggt en bra apotekskedja som ensam aktör men med fler aktörer kommer mångfalden och tillgängligheten att öka, säger Fredrik Söderberg.

Förändringarna av apoteken har hittills varit små. Det handlar om nya skyltar, nya personalkläder och nytt sortiment. Vårdapoteket har även startat en ny kundklubb och Kronans Droghandel, som delvis ägs av Coop-ägaren Kooperativa Förbundet, har anslutit sig till Coops Medmera-kort. Däremot kommer större förändringar att ske successivt hos samtliga kedjor.

– Vi kommer att bland annat satsa på bättre läkemedelsanvändning och på ekologiskt sortiment, säger Kronans Droghandels informationsdirektör Andreas Rosenlund.

De nya aktörerna upplever alla att kunderna varit nöjda med ägarbytet, men Kronans Droghandel har fått en del frågor om namnet.

Hur framtiden kommer att se ut för apoteksmarknaden är Andreas Rosenlund osäker på, men Vårdapotekets Tony Rydberg har en klar åsikt.

– Apoteksmarknaden kommer att domineras av fyra till fem apoteksaktörer, vilket innebär att en konsolidering av marknaden kommer att börja ske om tre till fyra år, säger han.

Vårdapoteket har en plan för hur de ska klara konkurrensen, men vill inte dela med sig av den. Medstops Fredrik Söderberg vet däremot vad som ska bli deras vapen.

–  Vår fulla övertygelse är att kundmötet kommer att vara avgörande även i framtiden och medarbetarna på våra apotek är vår absolut viktigaste resurs. Detta tillsammans med ett attraktivt sortiment kommer att vara avgörande i framtiden, säger Fredrik Söderberg.

Citybloggen har sökt Eva Fernvall på Apoteket AB utan resultat och Apotek Hjärtats Charlotte af Klercker har bett om att få återkomma.

Planerad glassbar i Uppsala lagd på is

I mars 2009 sökte livsmedelskoncernen Unilever franchisetagare till en Ben & Jerry’s-glassbar i Uppsala. Johan Eriksson på Unilever sa då att:

– Vi hoppas öppna så snart vi hittar rätt person som vill äga och driva glassbaren.

Nu kan Citybloggen berätta att glassbaren är lagd på is. Ben & Jerry’s och fastighetsägaren var missnöjda med bland annat lokalerna och dess hyra. Dessutom satte finanskrisen käppar i hjulet för den planerade etableringen.

– Allt måste falla på plats om man ska göra en glassbarsinvestering i Sverige. Det gjorde det inte den här gången, säger nu Stefan Hedström, ansvarig för försäljnings- och marknadsföringsfrågor på Ben & Jerry’s, till Citybloggen.

I övrigt vill Stefan Hedström inte kommentera orsakerna till den avbrutna etableringen.