Vad hände med Ärna? – Hallå där vd Frode Skulbru

Den senaste tiden har det varit relativt tyst kring planerna på en civilflygplats på Ärna i Uppsala.

Vad händer just nu i flygplatsärendet, Frode Skulbru, vd på Uppsala Airport?

– Ansökan om miljötillstånd för civilflyg på Ärna är under beredning på Miljödepartementet, och ett beslut förväntas våren 2012.

När räknar ni med att kunna öppna?

– Det kommer an på när regeringen tar ett beslut. Före detta vill vi inte spekulera i när man kan förvänta att se det första flyget på Ärna.

Hur många motgångar klarar ni innan projektet läggs ner?

– Frågan är inte om antal motgångar, men hellre att man låter processen ha sin gång, så får vi ta ställning till regeringens beslut när det kommer.

Varför behöver Uppsala en egen flygplats?

– Den nationella strategin för svensk besöksnäring har som syfte att fördubbla värdet av besöksnäringen till år 2020. Samtidigt finns det flera stora projekt i Uppsala kommun och län som är baserade på ett högre besökarantal. Denna strategi och dessa projekt kräver en effektiv infrastruktur, inkluderat ett förbättrat flygplatsutbud. Arlanda har idag kapacitetsproblem, och har ansökt om att ändra sitt miljötillstånd för att öka total kapaciteten på längre sikt. Luftfartsverket utpekade dessutom Ärna som riksintresse redan 2008 för att säkra kapaciteten i regionen.

En flygplats i Uppsala kommer också att skapa upp emot 600 nya arbetstillfällen i kommunen.

Till vilka destinationer kommer man att kunna resa?

– Det är lite för tidigt att svara konkret på detta, eftersom det beror på vilka flygbolag som kommer att flyga till och från Uppsala. Mest sannolikt är större städer i Europa och de skandinaviska huvudstäderna.

Ni har ju tänkt fokusera på lågprisflyg, gäller den strategin fortfarande?

– Fokus är att på erbjuda en regional flygplats med lägre kostnader än till exempel Arlanda. Vi kommer att välkomna alla flygbolag som är beredda att flyga från Uppsala.

Lågprisflyget får ju ofta kritik för dolda avgifter och dåligt bemötande, bland annat vid inställda turer. Hur ska detta undvikas på Ärna?

– Vi försöker att attrahera flera flygbolag så att det finns alternativ att välja mellan. De enskilda flygbolagens avgifter kan vi som flygplats göra lite åt, men produkten är nog så känd idag att olika avgifter inte bör överraska någon, säger Frode Skulbru.

Frode Skulbru vill inte svara på frågor om ekonomin och projektets finansiering.