Uppsalas resecentrum invigt

Vid tolv på måndagen, den 12 december, invigdes 2,2-miljardersprojektet Uppsala resecentrum utanför det nya stationshuset inför en stor publikskara. Uppsala musikklassers femte- och niondeklassare inledde med ett stort luciatåg, vilket följdes av konferencieren Jacke Sjödins tal och rim, och ett flertal andra talare.

Uppsala läns landshövding Peter Egardt var först upp på scen, och pratade om projektets betydelse. Dessutom uttryckte han sin önskan om fyra spår söderut. Jernhusens vd Kerstin Gillsbro kom sedan upp, och talade om det statliga bolagets del av projekt, och hon följdes av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, som talade om vikten av projektet med fokus på järnvägen och bangården, och om andra projekt verket planerar i Uppsala och Uppland. Därefter avslutades talarlistan med det avgående finanskommunalrådet Gunnar Hedberg, också han om nyttan och betydelsen med Resecentrum, och om möjligheterna för klimatvänliga transporter nu och i framtiden.

Invigningen avslutades med banddragning på scen och sång av musikklasserna.