Efter mer än sju år invigs på måndag, den 12 december, Uppsala Resecentrum. Spår 1 och 2 kommer att ha öppnat, och Lennakatten att ha flyttat tillbaka till stationsområdet.

– Invigningen riktar sig mot Uppsala kommuns medborgare som har stått ut under denna långa ombyggnadsperiod, säger Catharina Danckwardt-Lillieström.

Konferencier blir kåsören Jacke Sjödin, som även kommer att underhålla, och dessutom uppträder Uppsala Musikklasser. På talarlistan finns landshövding Peter Egardt, Jernhusens VD Kerstin Gillsbro, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och Uppsalas finanskommunalråd Gunnar Hedberg.

Trots att det är ett så pass stort projekt som invigs görs det inte på en helg.

– Alla tre parterna (Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen) har gemensamt beslutat att hålla invigningen på en vardag, och hur många som kommer är omöjligt att svara på, säger Catharina Danckwardt-Lillieström.

Målet med invigningen är att tala om för Uppsalaborna att Resecentrum nu är till stora delar färdigt, men trots att byggandet pågått länge kommer det inte att vara helt klart till den tolfte.

– Det har tagit så lång tid på grund av att kravet har varit att tågtrafiken hela tiden måste fungera, vilket har inneburit att bara en järnvägsbro har kunnats byggas om i taget. Vi ska avsluta de återstående arbetena på östra sidan och längs med Fjalars gränd och därefter avslutas projektet, sannolikt till halvårsskiftet 2012, avslutar Catharina Danckwardt-Lillieström.

Invigningen sker klockan 12:00 framför det nya stationshuset.