Hemköp har flyttat till Svava och därmed lämnat ytor tomma i Åhlénshuset i Uppsala. Huset ska byggas om och ut mot Dragarbrunnsgatan, och ett antal nya butiker ska öppna i de gamla delarna mot gågatan.

När drar ni igång om- och utbyggnaden, Jan Henriksson, fastighetschef?

– Projektet kommer att påbörjas under våren 2012.

Vad kommer att göras först?

– I början kommer det framförallt att vara rivningsarbeten invändigt i huset.

Är någon butik klar för de nya butikslokalerna?

– Åhléns kommer att vara kvar som hyresgäst under hela ombyggnadsperioden, med vissa omflyttningar. De kommer även att vara hyresgäster när projektet är klart. I övrigt har vi inte gjort klart med någon ny butik.

Vilka typer av butiker vill ni ha lokalerna?

– Vi vill ha butiker som tillför något nytt till Uppsala city.

Vilka mål har ni med ombyggnaden?

– Vårt mål är att kvarteret utvecklas till en attraktiv mötesplats för uppsalabor och andra som besöker Uppsala, säger Jan Henriksson.