Kvarnen_hemsida

Affärshuset Kvarnen vid Vaksala torg lämnar “affärshuset” för Kvarnen och lanserar den nya hemsidan www.kvarnengallerian.se.

Från och med december utökas även öppettiderna på vardagar från 10-18 till 10-19.