Arbetet är i full gång med att bygga en plastisbana mitt på Vaksala torg.
I samband med Uppsala julmarknad invigs skridskobanan 29/11 klockan 11.00 och därefter kommer den att finnas där hela vintern. När det sedan blir sommar flyttas banan till Studenternas IP över sommarsäsongen.
Finansieringen delas mellan kommunen och sponsorer.