Staten ska nu, om Konkurrensverket godkänner affären, sälja fastighetsbolaget Vasakronan till AP Fastigheter, som även de ägs av staten, dock via AP-fonderna.

AP, som är störst i Uppsala, har 529 807 kvm lokaler i Uppsala och Vasakronan, som är näst störst, har 135 944 kvm.

Vasakronan kostar AP Fastigheter 41.1 miljarder kronor, och när köpet är  genomfört kommer AP byta namn till Vasakronan, då Vasakronan enligt AP är ett starkare varumärke.